Liên hệ HOTLINE: 1900 986877

Chính sách bảo mật

Chúng tôi là ai

Công ty JOHNSON HEALTH TECH (VIỆT NAM) luôn tôn trong về quyền riêng tư của khách hàng. Chúng tôi luôn ưu tiên cho các mối quan hệ hiện có với khách hàng. Vì thế, chính sách bào mật của công ty JOHNSON HEALTH TECH (VIỆT NAM) đã được thành lập để bảo vệ bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng trang website này.

JOHNSON HEALTH TECH (VIỆT NAM) cam kết đảm bảo sự riêng tư của bạn bằng phần mềm quả lý mạng. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin để nhận biết chính bạn khi sử dụng trang web này. Bạn có thể yên tâm rằng thông tin của bạn sẽ được sử dụng trong thỏa thuận này. Và làm thế nào bạn có thể liên hệ với chúng tôi.

Chính sách bảo mật

JOHNSON HEALTH TECH (VIỆT NAM) có thể thay đổi chính sách có thể thay đổi chính sách này để đảm bảo rằng các chính sách tốt và cung cấp đầy đủ quyền lợi cho bạn. Bạn nên kiểm tra trang này thường xuyên để đảm bảo bạn hài lòng với bất kỳ thay đổi nào về chính sách này.

 Chúng tôi yêu cầu các thông tin sau:

-Tên và họ và mật khẩu.
-Thông tin bao gồm cả số điện thoại và email liên hệ.
-Thông tin về thanh toán của bạn.
-Thông tin cá nhân như mã bưu điện, sở thích
– Các thông tin có liên quan đến điều tra khách hàng

Chúng tôi làm gì với thông tin mà bạn thu thập

Chúng tôi yêu cầu thông tin này để hiểu nhu cầu của bạn và để cải thiện dịch vụ cho tốt hơn. Và vì những lý do sau đây.

Nội bộ:

  • Chúng tôi sử dụng thông tin này để hiểu rõ nhu cầu của bạn.
  • Chúng tôi sử dụng thông tin này để quá trình giao dịch thanh toán của bạn.
  • Chúng tôi sử dụng thông tin để tạo và quản lý tài khoản trực tuyến của bạn.
  • Chúng tôi sử dụng thông tin để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn.
  • Chúng tôi sử dụng để thông báo cho các thông tin quảng cáo về sản phẩm mới, khuyến mại đặc biệt hoặc các thông tin khác mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể quan tâm trong việc sử dụng địa chỉ email mà bạn cung cấp cho chúng tôi.
  • Chúng ta vẫn có thể liên hệ với bạn cho các mục đích nghiên cứu thị trường. Chúng tôi có thể liên lạc với bạn qua điện thoại hoặc Email
  • Chúng ta có thể sử dụng thông tin để tuỳ chỉnh trang web theo sở thíc của bạn.

Tính an ninh của JOHNSON HEALTH TECH ( VIỆT NAM)

Cookies

Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng thông tin của bạn an toàn. Để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc tiết lộ, chúng tôi đã đưa ra quy trình vật lý, điện tử và quản lý phù hợp để bảo vệ và bảo mật thông tin chúng tôi thu thập.

Chúng tôi sử dụng cookie

Cookies là các tập tin nhỏ được đặt trên máy tính của bạn. Khi bạn truy cập vào trang Web của chúng tôi, một cookie sẽ được thêm. Cookie giúp phân tích lưu lượng truy cập web. Cookie này cho phép các ứng dụng web phản hồi cho bạn một cách dễ dàng. Chúng tôi sử dụng cookie để xác định số lượng khách truy cập đang sử dụng trang web của chúng tôi. 

Điều này giúp chúng tôi phân tích các dữ liệu về truy cập và cập nhật trang web của chúng tôi. Để cải thiện và đáp ứng nhu cầu của khách hàng chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này cho các phân tích thống kê. Sau đó các dữ liệu bị xóa khỏi hệ thống ngay lập tức. Một cookie không cung cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào máy tính của bạn hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn. So với dữ liệu bạn chọn để hiển thị cho chúng tôi.

Bạn có thể chọn để chấp nhận hoặc từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt Web tự động chấp nhận cookie. Tuy nhiên, bạn có thể sửa đổi các thiết lập của trình duyệt của bạn để từ chối hoặc chấp nhận cookie nếu bạn thích. Nó có thể cho rằng bạn sẽ không hoàn toàn được hưởng lợi từ trang web của chúng tôi.

Liên kết đến các trang web khác

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web khác mà bạn quan tâm khi bạn đang sử dụng trang web của chúng tôi. Bạn nên biết rằng chúng tôi không thể kiểm soát các trang web khác. Vì vậy, chúng tôi không chịu trách nhiệm bảo vệ và bảo mật của bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp trong khi ghé thăm các trang web khác. Do đó, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm cho việc bảo vệ và bảo mật của bất kỳ thông tin mà bạn cung cấp khi quý khách đến thăm trang web khác.

Kiểm soát thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba. Trừ khi chúng tôi có sự cho phép của bạn hoặc trong trường hợp (1). nếu quá trình pháp lý hoặc tư pháp yêu cầu chúng tôi làm như vậy, (2). một cơ quan thực thi pháp luật hay các quan chính phủ khác hoặc (3). khi chúng tôi tiết lộ những thông tin đó là cần thiết hoặc thích hợp để ngăn chặn thiệt hại vật chất, hay mất mát tài chính hoặc kết hợp với việc điều tra hoạt động gian lận hoặc bất hợp pháp bị nghi ngờ hoặc thực tế nếu thông tin của bạn là không chính xác hoặc không đầy đủ; xin vui lòng viết thư hoặc gửi email cho chúng tôi càng sớm càng tốttại địa chỉ trên. Chúư ng tôi sẽ nhanh chóng khắc phục bất kỳ thông tin nào được tìm thấy là không chính xác.

Quyền lợi và lựa chọn của bạn

Bạn có thể quản lý thông tin cá nhân chúng tôi thu thập từ bạn về cách chúng tôi sử dụng thông tin và làm thế nào chúng tôi có thể liên lạc với bạn để tùy chọn sửa chửa nó.
–  Email-chọn không tham gia
Bạn có thể nói chúng tôi không gửi thông tin liên lạc với bạn qua email bằng cách liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ được liệt kê.
– Thu hồi sự chấp thuận
Bạn có thể thu hồi sự chấp thuận bất kỳ mà bạn cung cấp cho chúng tôi trước đó. Hoặc phản đối, tại bất kỳ thời gian lý do hợp pháp để xử lý các thông tin cá nhân về việc truy cập của bạn. Chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu, và có hiệu quả trong tương laitrong một thời gian hợp lý.
– Kiểm tra các nguyên nhân được trình bày và chỉnh sửa thông tin cá nhân
Bạn có thể có quyền truy cập và nhận được thông tin chi tiết về thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn. Sửa đổi lỗi hiện tại và không chính xác về thông tin cá nhân của bạn.Ngăn chặn hoặc xóa các thông tin mà bạn có thể yêu cầu xem xét lại, thay đổi hoặc xóa các thông tin cá nhân về bạn. Bằng cách liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ được liệt kê.

Điều khoản sử dụng

Sau đây là định nghĩa và điều khoản giữa công ty JOHNSON HEALTH TECH (Việt Nam) và các thành viên sử dụng trang Website. Bạn phải đồng ý rằng bạn đã đọc và đồng ý đứng bởi những điều khoản và điều kiện của chúng tôi. Vì lợi ích của chính mình, bạn nên đọc tất cả các điều khoản. 

 1. Chúng tôi có quyền sửa đổi điều khoản sử dụng mà không cần thông báo trước. Nếu nó đã được giải quyết, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn rõ ràng. Bạn nên kiểm tra định kỳ các điều khoản sử dụng.

 2. Bạn nên đọc tất cả các chính sách để có thể hiểu về nó

 3. Bạn cần phải đăng ký để sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có quyền từ chối đăng ký của người nào đó, và có thể hủy bỏ việc đăng ký của một số thành viên bất cứ lúc nào khi vi phạm các quy tắc, quy định, điều khoản sử dụng. Mỗi thành viên sẽ được phép có một tài khoản với tài khoản riêng của bạn và không có quyền chuyển nhượng một tài khoản cho một bên khác.

 4.  Bạn phải cam kết không vi phạm bất cứ vùng miền, tôn giáo nào.

 5. Thông tin và nội dung trên trang web. thiết kế Website và các thành phần của các thương hiệu, logo, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng, hình ảnh, văn bản, đồ họa, hình ảnh, nút, và phần mềm thu thập dữ liệu.Bạn không được phép sửa đổi tất cả các tài sản của Johnson Health Tech. Không được dịch, hoặc đảo ngược kỹ thuật (kỹ sư đảo ngược) hoặc sao chép dưới bất kỳ mục đích nào mà không có sự cho phép của công ty.

 6. Bạn không được hiển thị hoặc viết tin nhắn mà không có sự cho phép của công ty.

 7. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web. 

Bên ngoài của trang web của chúng tôi, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc kiểm tra, đánh giá chứng nhận của một trang web xuất hiện bất kỳ trang web khác được liên kết đến và chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm cho những hành động, nội dung, sản phẩm hay dịch vụ của các trang và các trang web như vậy. 

 8. Chúng tôi là không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại. Bao gồm các tổn thất, tổn thương và các chi phí phát sinh thiệt hại trực tiếp và gián tiếp, ngẫu nhiên lẫn do hậu quả từ việc sử dụng các trang web bất kỳ.

  9. Các sản phẩm và các thông tin trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin chính xác như trong phạm vi pháp luật cho phép, nhưng không đảm bảo rằng mô tả sản phẩm, màu sắc, thông tin hoặc nội dung khác có sẵn trên trang web là chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy, hiện tại, hoặc không có tất cả các lỗi. Và chúng tôi không chịu trách nhiệm về thông tin từ các thành viên phải chịu tổn thất chi phí cho dù trực tiếp hay gián tiếp.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap