Liên hệ HOTLINE: 1900 986877

THE PEN THAT
DESTROYED THE AK-47™

Each pen purchased funds the destruction
of an assault rifle in Africa

VỀ SỰ HỢP TÁC

Những cây bút sưu tập Cross rất đặc biệt này là một phần của một loạt các công cụ viết được tạo ra với sự hợp tác của Fonderie 47 để hỗ trợ tầm nhìn của một châu Phi không có súng trường tấn công. Việc mua một trong những cây bút này sẽ cho phép phá hủy thêm một vũ khí tấn công ở Châu Phi – một vũ khí sẽ không bao giờ được sử dụng để lấy mạng người nữa.

VỀ BỘ SƯU TẬP

Trong 20 năm qua, các cuộc chiến đang diễn ra trên lục địa châu Phi đã dẫn đến việc mất hàng triệu sinh mạng. Xung đột này phần lớn đã được kích hoạt do tính sẵn có rộng rãi của súng trường tấn công.

Fonderie 47 giúp tạo sự khác biệt bằng cách loại bỏ AK-47 khỏi lưu thông và biến chúng thành những vật thể xa xỉ đẹp và độc quyền sẽ giúp tài trợ cho sự nghiệp đang diễn ra. Hơn 50.000 súng trường tấn công đã bị phá hủy cho đến nay.

Các thợ thủ công tại Cross đã sử dụng Fonderie 47 đã chế tạo lại súng AK-47 để tạo ra các chi tiết tinh xảo trong phần nắp của đài phun nước và bút bi lăn Peerless Fonderie 47. Đây là những dụng cụ viết duy nhất trên thế giới được chế tạo bằng thép súng Fonderie 47.

Chúng tôi kỷ niệm thời điểm này, nơi một cái gì đó đẹp có thể giúp hỗ trợ một nguyên nhân rất cao quý.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

UNIQUE SERIAL NUMBER

of an AK-47 removed from circulation is featured on every pen.

MELTED-DOWN GUN STEEL

was transformed to create the pen's signature moniker cap inset.

YOUR PURCHASE DESTROYS ONE AK-47

from war torn regions of Africa. Carry, use, and display it as a symbol of hope and change. Every Peerless Fonderie 47 Collector's Edition Pen purchase destroys 1 assault rifle and every Peerless Fonderie 47 Limited Edition Pen purchase destroys 10 assault rifles.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap